Recently in Movies Category

Once Upon A Time In Mexico

Har precis sett filmen Once upon a time in Mexico

Personerna i filmen:
Johnny Depp är en ganska cool kille i filmen
Antonio Banderas spelar samma kille som han brukar spela
Salma Hayek är lika trevlig att se som vanligt

Det blev en dålig blandning av The Mexican och From Dusk 'til Dawn

Mitt råd, se en annan.

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the Movies category.

Guestbook is the previous category.

Party is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.